Jipnoii ຣີວິວ

Inthanin Cafe

✨ Inthanin Cafe ✨
ຮ້ານກາເຟບັນຍາກາດຊິວໆ ພ້ອມມຸມໜ້າຮັກ ສະບາຍໆ ເໝາະແກ່ການຖ່າຍຮູບ

ຮ້ານ Cafe ເປີດໃໝ່ ກາແຟແຊບ ແຖມບັນຍາກາດດີ ມີມຸມສວນທາງຫຼັງນຳ ທາງໃນຈະມີມຸມຕ້ນໄມ້ໃຫ່ຍທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງຮ້ານ ໃຜສາຍ Cafe ຕ້ອງບໍ່ພາດຮ້ານນີ້

📍Inthanin Cafe
ຮ້ານຢູ່ແຖວໄຟແດງດົງນາໂຊກ
ເປີດ 7am – 19:00pm

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: