ໝາກໄມ້

Jayla E-Commerce

ຝັກໃຫຍ່ ສະໃຈ ແຊບບບບບບບ 😋
ໝາກຂາມແຊ່ອິ່ມເພັດຊະບູນ ກິນເພີນໆ ເນື້ອແໜ້ນໆ
ຈ້ຳແຈ່ວກະແຊບ ເຮັດຍຳກະເດັດ

ຖົງ 35.000ກີບ

ຈັດສົ່ງທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ເດີ້ຈ໋າາາ

📍 Jayla E-Commerce

📱020 2223 9309

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: