ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ນຳປັ່ນ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

le plateau cafe

🥗🥑ບໍ່ໄຫວ ຊ່ວງນີ້ໃຜກະທ້ວງຕຸ້ຍ ຈິບນ້ອຍຂໍຈ່ອຍແປັບ 😅😁

📍le plateau cafe (ຂ້າງ BCEL ແຄມຂອງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: