ອາຫານຍີປຸ່ນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Miyazaki

ມີຄວາມຟິນລະດັບ 8 😋ແຊບປານກິນຢູ່ໂກເບ 😝
ນຸ້ມລະມຸນລິ້ນ ສຳຜັດລົດຊາດແບບຍີ່ປຸ່ນແທ້ໆ

📍Miyazaki (ວັກນາກ ຊັ້ນດຽວກັບ MK ສຸກີ້)

4 ແຍກໄຟແດງ ໂຮງຮຽນ ລາວ-ເຢຍລະມັນ