ອາຫານຍີປຸ່ນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Naoki ร้านอาหารญี่ปุ่น

ວຽກເມື່ອຍໆເຮັດໄດ້ແບບນີ້ຄືດີຕໍ່ໃຈ 🧡
ເມນູຂາຍດີຂອງຮ້ານนาโอกิ

– ຈິປາຣາມາຈິ .000 89.000 ເນື້ອເນື້ອ ແໜ້ນໆ
- ແຊວອາອາບູໂຣໂຣ .000 .000 .000 .000 .000 .000 ຄຳ ຄຳ ຄຳ
ບິບິບິບິບິບິບິບິບິບິບິ 35.000

ແຊບບບບບບບ

📍 Naoki ร้านอาหารญี่ปุ่น

ຫຼັງໂຮງແຮມ i-biz

📱 030 4912 47, 020 9736 4215

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: