ອາຫານຍີປຸ່ນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Naoki

ຕົ້ນເດືອນ ກິນຫຍັງກະແຊບ😋

📍Naoki (ຫລັງ Ibis ນໍ້າພຸ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: