ອາຫານຍີປຸ່ນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Oishi UD town

ແອດມິນຄິດວ່າ ກິນປາ ບໍ່ຕຸ້ຍ😜😜😜😜

📍Oishi UD town

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: