ອາຫານຍີປຸ່ນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Oishi UD town

ກິນປາ ບໍ່ຕຸ້ຍ 😜😜😜😜

📍Oishi UD town

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: