Uncategorised

Retro Restaurant

📌ອາຫານແຊບ ບັນຍາກາດດີ ດົນຕີມ່ວນ ຕ້ອງບ່ອນນີ້ Retro Restaurant
ບອກເລີຍວ່າ ມາຮ້ານນີ້ບໍ່ຜິດຫວັງ ກັບ ເຊັດອາຫານສຸດຄຸ້ມ ແລະ ເມນູໃໝ່(ແບບຈານດ່ຽວ) ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ນີ້ 🎉

👉 ອາຫານ 1 ເຊັດ ມີ 5 ເມນູ ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 226.000 ກີບ ພິເສດເຫຼືອພຽງ 169.000ກີບ ໝົດເຂດເດືອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ
⁃ ປີ້ງຄໍໝູ ແຈ່ວຕັບ
⁃ ສະລັດ Retro
⁃ ຕົ້ມແຊ່ບດູກຂ້າງ
⁃ ປາດອນລີ້ຢ້າງເກືອ ກັບ ຂິງດອງ
⁃ ເຂົ້າຜັດອົບໝາກພ້າວ

👉 ເມນູຈານດ່ຽວ ແນະນຳເມນູນີ້
⁃ ໝ້ຽງກຸ້ງໃບນາງເລີດທອດ (ເປັນໝ້ຽງທີ່ມີກຸ້ງໂຕໃໝ່ໆ ເສີບມາພ້ອມເຄື່ອງຄຽງວາງເທິງໃບນາງເລີດທອດກອບໆຫອມໆ ກິນຄູ່ກັບແຈ່ວໄຂ່ເຄັມສູດສະເພາະຮ້ານ ແອດບອກເລີຍວ່າຟິນ ຕ້ອງກິນ ຕ້ອງຈັດ ເມນູນີ້ ລາຄາ 48.000 ກີບ)
⁃ ໄກ່ຍ້າງຊ໊ອດເທີລິຍາກິ ຂິງດອງ 48.000 ກີບ
⁃ ສະລັດໄກ່ຍ້າງຊ໊ອດເທີລິຍາກິ 48.000 ກີບ
⁃ ເຫັດອໍເລນຈິທອດທາທາກິ ເທັນເດີລອຍ 48.000 ກີບ
⁃ ເຂົ້າຊູຊິ ຊາຊິມິລວມ ໜ້າແຊວມ້ອນ 58.000 ກີບ
⁃ ກ້ອຍປີກໄກ່ທອດ 38.000 ກີບ

ແຊບ ແລະ ຄຸ້ມແບບນິ້ ຕ້ອງ Retro ເທົ່ານັ້ນ

📍 ຮ້ານອາຫານ Retro Restaurant
ພິກັດ: ບ້ານ ອຸມມຸງ ແຖວໄຟແດງ ກົງກັນຂ້າມກັບໂບດນາຄຳ
ຖ້າມາແຕ່ທາງເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ຂີ່ມາຮອດໄຟແດງໂບດ ຮ້ານຈະຢູ່ຊ້າຍມື

ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້
ເວລາ: 5 pm – 12 pm
☎️ 020 5442 9445

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: