ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຄັກ ຂອງຫວານ

Slurp x Stella

Good Morning Monday 🍃🌸
ເລີ່ມຕົ້ນວັນຈັນສົດໃສ ດ້ວຍ ລາເຕ້ຫອມໆ Pancake ນຸ້ມໆ 🥞
ກັບມຸມສະບາຍ ສະບາຍ… 🤗

📍 Slurp x Stella (ທາງໂຄ້ງຄູວຽງ ຫລັງໂຮງແຮມລັດສະໝີ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: