Jipnoii ຣີວິວ

Slurp x Stella

✨ Slurp x Stella ✨
ກາເຟແຊບ ບັນຍາກາດໂດນໃຈ
ເປັນຮ້ານສະບາຍໆ ສະໄຕຣ ສາຍ art
ເໝາະແກ່ການມານັ່ງຊອກແຮງບັນດານໃຈ
ຮ້ານນີ້ຈະພິເສດບ່ອນມີ Board Games ໃຫ້ຫຼີ້ນນຳ ໃຜທີເປັນສາຍ Board Games ຕ້ອງບໍ່ພາດ ຊ່ວຍ the gang ມາໂດນເລີຍ

Slurp x Stella

#slurpxstella #homeofart #jipnoiireview
#Baristaຫລໍ່ຫລໍ່ແຮງ

📍Slurp x Stella
Monday – Saturday
7:30am – 5:00pm ລີວິວ