ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຝຣັ່ງ,  ຮ້ານອາຫານ

Spaghetti Muzaik

ເວລາຄຶດຢາກ Spaghetti ໄຂ່ກຸ້ງ ຮ້ານດຽວທີ່ຄຶດເຖິງຄືຮ້ານນີ້
ໄປກິນຢູ່ໃສກະບໍ່ຄືຢູ່ນີ້ 😋 ແຊບ ບັນຍາກາດກະຊິວ 🍸

 6.00 PM

📍ຮ້ານ Muzaik (ຮ່ອມຫໍກາງ ແຄມຂອງ ກົງກັນຂ້າມກັບຕຶກການບິນລາວ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: