ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

Story cafe

🌶 ໝ່າລ່າໝໍ້ໄຟ ແຊບ 😋👍🏻 ຕີນໄກ່ເປື່ອຍໆ
ມີເສັ້ນເຕົາຮູ້ ເສັ້ນຈີນ ລ້ອນ ໝີ່

ຄັນບໍ່ມັກເຜັດ ກະສັ່ງເນື້ອຕຸ໋ນໝໍ້ໄຟກະໄດ້ ຊີ້ນເປື້ອຍໆ ແຊບບບ 🥢

📍ຮ້ານ Story cafe (ແຖວ 4 ແຍກໄຟແດງສີຫອມ ຂີ່ຂຶ້ນໄປທາງຂ້າງຮ້ານສຸບິນ 1. L’Destino ເກົ່າ)