ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

 Sunday Shabu Delivery


ຝົນລິນໆ ສັ່ງຈຸ່ມມາກິນຢູ່ບ້ານແຊບສຸດດດດດ 😘
ຊີ້ນຈຸ່ມ ຊີ້ນດາດ ສົ່ງເຖິງທີ່ Sunday Shabu 🥘

ຈຸ່ມນົມ ຂາລາຍ ສາມຊັ້ນ ນໍ້າໃສ ນໍ້າຕົ້ມຍຳ ຈັດມາເລີຍຈ້າ
ດາດສາມຊັ້ນກອບໆ ຫູບນໍ້າຊຸບຮ້ອນໆ 😋
ຄ້ານໄປຮ້ານ ມັນຕ້ອງແບບນີ້ ມີໝໍ້ຈຸ່ມໝໍ້ດາດໃຫ້ພ້ອມຄົບ
ສີກຖົງລະກິນເລີຍ 😝

📍 Sunday Shabu Delivery

☎️ ສົນໃຈສັ່ງໂທ: 020 78889428