ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ,  ເຄັກ ຂອງຫວານ

Swedish

ກິນຊ໋ອກໂກແລັດເຮັດໃຫ້ຄົນອາລົມດີ
ເມນູປະຈຳເວລາໄປຮ້ານນີ້ chocolate shake ກັບ muffin
🍫🍫🍫🍫🍫

📍 Swedish