• ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

    ຕຳແຊບນາໄຊ

    ມາເດີ້ໃຜຢາກຊ່ວງ 🤣 ຕຳເຂົ້າປຸ້ນປົນໝາກຮຸ່ງເຜັດ ກິນກັບຕົ້ມເລືອດມີແຮງຍ່າວວວ ຮ້ານນີ້ທີເດັດແມ່ນຕຳໝາກຮຸ່ງປົນເຂົ້າປຸ້ນ ມື້ນີ້ວັນທິດ ຫາກິນຢາກແຮງ ຮ້ານກຳລັງເປີດເດີ້ 📍ຮ້ານຕຳນາໄຊ ກົງກັນຂ້າມຮ່ອມແສງລາວ 📱 020 5429 2595 ຮ້ານເປີດ 9ໂມງເຊົ້າ – 6ໂມງແລງ Google Map: