• Jipnoii ຣີວິວ,  ຮ້ານອາຫານ

    ✨ບ້ານໝູ່ ສະຖານທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄືຢູ່ບ້ານ ✨

    ບ້ານໝູ່ທີ່ແອດໝາຍເຖິງແມ່ນ ຮ້ານອາຫານເດີ້ ເປັນຮ້ານອາຫານທີ່ຕົກແຕ່ງສະໄຕຣ art ນຳໃຊ້ເຄື່ອງເກົ່າມາຕົບແຕ່ງ ເຮັດຄວາມຮູ້ສຶກຄືເຮົາກິນເຂົ້າຢູ່ບ້ານເລີຍ. ສຳລັບໃຜທີ່ມັກຖ່າຍຮູບທາງຮ້ານມີມຸມຖ່າຍຮູບຫຼາຍບ່ອນມີແຕ່ບ່ອນ art art ບັນຍາກາດງຽບ ບໍ່ຟົດ ເປີດແພງເບົາໆ ເໝາະແກ່ການນັ່ງຊິວໆ 📍ຮ້ານບ້ານໝູ່ ຮ່ອມທາງຫຼັງສວນ 23ສິງຫາ