• Jipnoii ຣີວິວ

    ☝🏻ຜັກປອດສານພິດ

    ແນະນຳ: ສວນຜັກ ປອດສານພິດ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈິດໃຈ ວັນພັກເສົາທິດ ບໍ່ຮູ້ສິພາລູກໄປທ່ຽວໃສ ລອງປ່ຽນກິດຈະກຳໄປເກັບຜັກເອງໃນສວນ ທັງມ່ວນທັງແຊບ 😁🍅 25.000/ກິໂລ                               ສະຖານທີ: Grandma Garden ☎️ 020 9880 5688 020 5572…