• Jipnoii ຣີວິວ,  ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

    📍Ninh Binh – Vietnam

    Ninh Binh ເມືອງແຫ່ງຂຸນເຂົາ ແລະ ສາຍນໍ້າ ໃກ້ກັບ Hanoi ສາມາດໄປແບບມື້ດຽວກັບໄດ້ ໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ Ninh Binh – ໄປນັ່ງໂງ່ໆ ລ່ອງແພ ຟັງສຽງນົກສຽງນໍ້າ ລອດຖໍ້າ ເບິ່ງຫີນຍ້ອຍ – ໄປໄຫວ້ພຣະຂໍພອນ ພຣະພຸດທະຮູບຫີນອ່ອນຫລາຍກວ່າ 3.000 ອົງ – ໄປເບິ່ງງານປັກ ສີມືຂັ້ນເທບ ແລະ ລາຄາຂັ້ນມະຫາເທບ 55 – ໄປປົງຫຍັງຫລາຍໆອັນໃນຊີວິດ ແລ້ວກັບມາເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ – ໄປໄຫວ້ພຣະຂໍພອນ…