ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານຝຣັ່ງ,  ຮ້ານອາຫານ

The Pizza

ຄັນຖາມ Jipnoii ວ່າ ພິດຊ່າທຸລຽນ ເປັນຈັ່ງໃດ ?
ລົດຊາດກະສິປະມານ ກິນທຸລຽນກັບແປ້ງອົບ Cheese 🧀 😂
ເໝາະແກ່ການເປັນຂອງຫວານ ຄ້າຍໆເຂົ້າໜຽວທຸລຽນ

📍The Pizza

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: