ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ

Tom and Ton Cafe and Restaurant

ສຳລັບໃຜທີ່ມັກໄປນັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານກາເຟ ແອັດແນະນຳເລີຍຮ້ານນີ້ເລີຍ ເພາະເປັນຮ້ານແອ, ມີກາເຟ, ຂະໜົມ, ເຄັກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນມີອາຫານພ້ອມ ສາມາດນັ່ງຍາວ ແບບບໍ່ຕ້ອງລຸກໄປຊອກຮ້ານອື່ນເລີຍ

📍 Tom and Ton Cafe and Restaurant
https://www.facebook.com/tomandtoncafe/

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: