ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ

 Warkh Suki

ຫາກໍ່ກິນ ຄືວ່າຫິວອີກແລ້ວ ມັນເປັນຈັ່ງດາຍຍຍຍ ຄົນສິຈ່ອຍ 2019

📍 Warkh Suki

ສາຂາ 1: ທາດຫລວງ 020 22558778
ສາຂາ 2: ບຶງຂະຫຍອງ 030 7788188

ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້

ເວລາ: 11 am 10 pm

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: