ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ປີ້ງ,  ອາຫານເກົາຫຼີ,  ຮ້ານອາຫານ

Yaki101

ປິ້ງຢ້າງ ອາຫານທະເລ ມີຄົບ😋 (ຂາດແຕ່ຄົນລ້ຽງ 😝)

📍Yaki101 ເຂົ້າຮ່ອມໂຮງຮຽນກົດໝາຍດອນນົກຂຸ້ມ ປະມານ 200 ແມັດ ຮ້ານຢູ່ຊ້າຍມື

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: